CENTRUM LIDER
40-748 Katowice, ul. Okoniowa 1, tel.: 731-01-31-31, e-mail: centrum@centrumlider.com.pl, NIP: 643-138-63-55, Regon: 240312587, konto: ING Bank Śląski O/Chorzów nr 73 1050 1243 1000 0023 0299 7768

O firmie


Centrum LIDER to solidna firma profesjonalistów. Główne przesłanie LIDER-a to wsparcie wszystkich podmiotów w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Nasz cel od lat pozostaje niezmienny – wskazać przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu, jednostkom samorządu terytorialnego możliwości otrzymania wsparcia finansowego optymalnego dla ich potrzeb.

W ramach naszej działalności:

I zawsze, bez wyjątku, kierujemy się dobrem kontrahenta.
Nasz zespół tworzą kierunkowi profesjonaliści, z których rad skorzystało już 8 gmin, 6 instytucji otoczenia biznesu, 61 przedsiębiorców. Baza naszych usatysfakcjonowanych klientów to ponad 80 podmiotów, które w tym okresie skorzystały z naszego bezpośredniego wsparcia, a wartość projektów, przy których pracowaliśmy przekroczyła 80 000 000 złotych.

Gazele
Gazele
Gazele