CENTRUM LIDER
40-748 Katowice, ul. Okoniowa 1, tel.: 881-413-413, e-mail: centrum@centrumlider.com.pl, NIP: 643-138-63-55, Regon: 240312587, konto: Alior Bank SA 79 2490 0005 0000 4510 1640 8509

WYBRANE PROJEKTY


W ostatnich dwóch okresach aplikowania (10 latach) nasz zespół uczestniczył, w różnej formie, w realizacji ponad 100 projektów. Niektóre z nich napisaliśmy dla siebie i sami je zrealizowaliśmy. Z częścią z nich identyfikujemy się w sposób szczególny, bo stanowiły odpowiedź na nasze potrzeby, wątpliwości i dylematy.

Poniżej przedstawiamy skróconą, subiektywną, listę najbliższych nam projektów:

Gazele
ISO 9001
Gazele
Gazele Gazele