CENTRUM LIDER
40-748 Katowice, ul. Okoniowa 1, tel.: 881-413-413, e-mail: centrum@centrumlider.com.pl, NIP: 643-138-63-55, Regon: 240312587, konto: Alior Bank SA 79 2490 0005 0000 4510 1640 8509Szkolenia


Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy ofertę szkoleń zamkniętych organizowanych i realizowanych przez Centrum LIDER – podmiot powołany przez specjalistów dla zaspokojenia potrzeb fachowców.

Zgodnie z zasadą tych szkoleń – a więc ich pełnego dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego z Państwa, programy szkoleniowe mogą być dowolnie modyfikowane adekwatnie do Państwa potrzeb i sugestii.

Oprócz kwestii programowej, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć i rodzaj zadań warsztatowych, zrealizujemy szkolenie w dowolnym miejscu, uzgodnionym wspólnie z Państwem. Wierzymy, że powyższe działania sprawią, że szkolenie stanie się dla Państwa zyskowną inwestycją i że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Aby zrealizować skuteczne szkolenie, na specjalne życzenie, przeprowadzimy w Państwa Firmie badanie potrzeb szkoleniowych, które da nam informacje o tym, czego Państwo oczekują po szkoleniu i jak my mamy je skutecznie przeprowadzić.

Po zakończonym szkoleniu zaproponujemy, fakultatywnie, system spotkań utrwalających poznaną wiedzę i pomagających wdrożyć ją ww praktyce. Na Państwa życzenie przeprowadzimy szczegółową analizę efektywności szkolenia, pokazującą jego skuteczność i drogę dalszego rozwoju zawodowego Uczestników. Zadbamy o to, aby byli Państwo w pełni zadowoleni z uczestnictwa w naszym szkoleniu i pomożemy Państwu we wdrożeniu nowych umiejętności w życie. Nie pozostawimy Państwa bez opieki i pomocy.

Metody pracy

Praktyczność i interaktywność naszych szkoleń znajdują odzwierciedlenie w metodach pracy, jakie proponujemy uczestnikom, a są to:

Całość przyjętych działań i forma prowadzenia zajęć, ma dać uczestnikom praktyczne umiejętności zachowań w sytuacjach, z którymi spotykają się w swej pracy zawodowej. Będziemy uczyli i ćwiczyli z Uczestnikami szkolenia i pokażemy, gdzie występują błędy w ich podejściu do omawianych zagadnień i co należy poprawić, aby doskonalić swoje umiejętności

Ocena efektywności szkolenia zamkniętego

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić ocenę efektywności szkolenia. Zgodnie z modelem Donalda Kirkpatrica proponujemy ocenę efektywności szkolenia na poziomie:
Reakcji - standardowo stosowany przez nas kwestionariusz oceny efektywności szkolenia
Uczenia się - test wiedzy nabytej podczas szkolenia (scenki, w których biorą udział uczestnicy w trakcie szkolenia są metodą, która pozwala trenerowi oszacować poziom zdobytych umiejętności). Zmiany zachowania na stanowisku pracy - możliwość przygotowania kwestionariuszy obserwacji zachowań dla przełożonych (osobny projekt na życzenie klienta)

Jak oceniamy szkolenie?

Około 1 - 2 tygodni przed szkoleniem nawiązujemy kontakt z uczestnikami szkolenia, aby przeprowadzić IDENTYFIKACJĘ I ANALIZĘ POTRZEB SZKOLENIOWYCH. Będzie to polegało na:
badaniu wiedzy - za pomocą testów
badaniu zachowań - za pomocą ćwiczeń, scenek, gier

Po szkoleniu przeprowadzimy z uczestnikami badania polegające na:
badaniu wiedzy - za pomocą testów / zobaczymy różnicę w poziomie wiedzy po szkoleniu
badaniu zachowań - za pomocą ćwiczeń, scenek, gier / zobaczymy różnicę w sposobie i rodzaju zachowań po szkoleniu
badaniu reakcji - za pomocą ankiet

Około 3 miesiące po zakończeniu szkolenia możemy przeprowadzić trzeci punkt metody oceny szkolenia nazywany ogólnie: JAK SZKOLENIE WPŁYNEŁO NA FIRMĘ, czyli jakie korzyści (zmiany) przyniosło firmie szkolenie.

Po szkoleniu

Od jednego do trzech miesięcy po zakończeniu szkolenia proponujemy kolejne spotkanie z uczestnikami szkolenia. Spotkanie trwałoby około 3-4 godzin i miało na celu utrwalenie zdobytej podczas szkolenia wiedzy, a przede wszystkim, dzięki aktywnej formie (prezentacje uczestników) uzyskanie przez każdego z nich indywidualnej informacji zwrotnej w zakresie poczynionych postępów i wskazówek do dalszego rozwoju.

Dodatkowo przez okres trzech miesięcy po zakończeniu szkolenia uczestnicy mogą otrzymywać od trenera dodatkowe zadania (jedno zadanie w miesiącu, zazwyczaj w formie case study, analizy dodatkowych materiałów), których poprawność wykonania będzie oceniana przez trenera na drodze mailowej (e-consultacje). Najważniejsze korzyści wynikające z wprowadzenia follow-up:

Ugruntowanie zdobytej wiedzy – mimo zastosowania najskuteczniejszych technik i narzędzi nauczania dorosłych, ilość zapamiętanego podczas szkolenia materiału regularnie maleje (krzywa zapamiętywania). Ponowne spotkanie z uczestnikami szkolenia, kontakt z nimi i sprawdzanie zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce sprawia, że uczestnicy pamiętają większość omawianych zagadnień, dodatkowo wiedza ta utrwala się w tzw. LTM- pamięci długoterminowej. Sprawdzenie zdobytej wiedzy – follow-up jest także dobrą metodą ewaluacji szkolenia, czyli sprawdzenia jego efektywności – na ile wiedza przekazana podczas szkolenia była dla uczestników przydatna, na ile ciekawe i angażujące było szkolenie by uczestnicy mieli gotowość korzystać ze zdobytej wiedzy.

Dyskutowanie o trudnościach pojawiających się już po szkoleniu – po zakończeniu szkolenia uczestnicy wprowadzają nowe rozwiązania do swojej codziennej pracy i czasami zdarza się, że napotykają na trudności. Follow-up jest wspaniałą okazją do przedyskutowania nowych problemów i wspólnego znalezienia najlepszego ich rozwiązania.

Ciągłe zaangażowanie uczestników szkolenia – „zapał poszkoleniowy” trwa zwykle około miesiąca po zakończeniu szkolenia. Stały kontakt trenera z uczestnikami szkolenia zachęca ich do regularnego korzystania ze zdobytej podczas szkolenia wiedzy i ciągłej pracy nad doskonaleniem swoich kompetencji.

Dlaczego my?

Działamy elastycznie
Działamy szybko

Posiadamy profesjonalnie zorganizowane centrum a w nim ludzi, którzy całą swoją wiedzę, umiejętności i energię wykorzystują do działań na rzecz Państwa sukcesu. Kładziemy duży nacisk na dobre rozpoznanie Państwa potrzeb szkoleniowych i oczekiwań, po to, aby przeprowadzić szkolenie, z którego będą Państwo zadowoleni. Posiadamy doborową kadrę trenerów - praktyków, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantują efektywne szkolenia.

Jesteśmy w stanie realizować szkolenia o różnym stopniu trudności. Stale podnosimy swoje kwalifikacje i uczymy się spełniać Państwa wysokie wymagania. Nasze szkolenia realizujemy w ciekawy sposób, stale doskonaląc je i uatrakcyjniając. Realizując szkolenia, patrzymy w przyszłość, aby osiągać ciągle nowe wyzwania. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek różnicy zdań pomiędzy naszą Firmą a Firmą Klienta, podejmiemy wszelkie działania w celu zapewnienia zadowolenia i korzyści Klienta.

Oferujemy szkolenia wysokiej jakości w umiarkowanej cenie.

W celu zapoznania się z ofertą szkoleniową prosimy o kontakt mailowy pod adresem: centrum@centrumlider.com.pl

Gazele
ISO 9001
Gazele
Gazele Gazele